Beauty International Europe BV vindt jouw privacy belangrijk en gaat dus zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Om je uit te leggen welke persoonsgegevens worden verzameld, wat daarmee wordt gedaan en wat je rechten zijn is deze privacyverklaring opgesteld.

 

Over Beauty International

Beauty International is een onderneming dat zich bezighoudt met beauty-, fashion- en lifestyleproducten te verzenden naar haar professionele klanten. Hieronder staan alle contactgegevens op een rij.

 

Adres Keizersgracht 241 (1016 EA) in Amsterdam
Website https://www.beautyinternational.nl
Email info@beautyinternational.nl
KvK-nummer 69882371
Btw-nummer NL85805087B01

 

Jouw persoonsgegevens

Voor de dienstverlening die Beauty International biedt zijn bepaalde persoonsgegevens van jou nodig. Hieronder vind je overzicht van welke persoonsgegevens door Beauty International worden verzameld:

 

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Betalingsgegevens;
 • Geslacht;
 • IP-adres;
 • Identificatiegegevens (wanneer je gebruik maakt van je rechten met betrekking tot privacy).

 

Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

Je bent natuurlijk niet (wettelijk) verplicht je persoonsgegevens te verstekken. Echter, wanneer je de benodigde persoonsgegevens niet verstrekt kunnen sommige onderstaande handelingen simpelweg niet uitgevoerd worden en kunnen we onze website niet beschikbaar maken aan je.

 

Voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verzameld

Persoonsgegevens worden natuurlijk niet zomaar verzameld, maar altijd met een reden. Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen.

 

 • Het sluiten van een overeenkomst met Beauty International
 • Het leveren van de producten van Beauty International;
 • Het opnemen van contact met jou;
 • Het uitvoeren van marketingactiviteiten;
 • Het versturen van een nieuwsbrief als je je daarvoor hebt ingeschreven;
 • Het analyseren van het gebruik van de website en het type bezoeker;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons;
 • Het verifiëren dat je zegt wie je bent, wanneer je jouw rechten onder de privacywetgeving uitoefent.

 

 

Op welke gronden persoonsgegevens worden verzameld

De wet schrijft voor dat als er persoonsgegevens worden verwerkt, dit op grond van een wettelijke basis moet plaatsvinden. Beauty International verwerkt persoonsgegevens op de volgende gronden:

 

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Beauty International;
 • Jij hebt toestemming gegeven voor de verwerking;
 • Beauty International heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Beauty International heeft een wettelijke plicht de persoonsgegevens te verwerken.

 

Nieuwsbrief

Als jij je abonneert op de nieuwsbrief geef je toestemming jouw e-mailadres voor de toezending daarvan te gebruiken. Je kunt je overigens op elk gewenst moment uitschrijven van de nieuwsbrief.

 

Openbaarmaking persoonsgegevens

Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens op de website van Beauty International worden gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer je een review schrijft. Het gaat dan om je naam. Deze informatie kan worden opgenomen in zoekmachineresultaten. Het staat je natuurlijk vrij een pseudoniem te gebruiken.

 

Jij hebt altijd het recht deze informatie te laten verwijderen of alsnog te voorzien van een pseudoniem in plaats van je naam.

 

Reviews

Je kunt jouw ervaring met onze producten en diensten delen via social media of andere websites. Of jouw ervaring openbaar wordt gemaakt bepaal je zelf via de instelling van het betreffende sociale medium of de betreffende website. Wanneer je jouw ervaringen openbaar deelt, kunnen wij de review plaatsen op onze website middels embedding. Dat wil zeggen dat jouw ervaring een op een wordt overgenomen op onze website en zichtbaar blijft zolang jij deze via het sociale medium of de andere website openbaar blijft maken. Stop je met het openbaar maken van jouw ervaring, dan verdwijnt deze ook van onze website.

 

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via je browser op je computer worden geplaatst. BUBBLS maakt gebruikt van cookies om de website naar behoren te laten functioneren, om het gebruik van de website inzichtelijk te maken en om je relevante aanbiedingen op basis van jouw surfgedrag te laten zien wanneer je de website verlaat.

 

Google Analytics

Om inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van de website en rapportages op te maken, maakt Beauty International gebruik van Google Analytics, onderdeel van het Amerikaanse bedrijf Google. Google Analytics plaatst hiervoor analytische cookies. Google Analytics is door ons zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld. Dat wil onder andere zeggen dat Google Analytics niet jouw volledige IP-adres verwerkt en jouw gegevens niet deelt met (andere diensten van) Google.

 

Social media

Op de website van Beauty International staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deel je mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in je browser. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

 

Video

Op de website van Beauty International kunnen mogelijk videobeelden worden getoond, bijvoorbeeld via embedded YouTube en Instagram video’s. Deze partijen kunnen gegevens van jou registreren, bijvoorbeeld wanneer jij de video afspeelt. Wij hebben YouTube zo ingesteld dat deze geen gegevens verzamelt zolang de video niet wordt afgespeeld. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Deze partijen slaan gegevens mogelijk op in de Verenigde Staten.

 

Tracking cookies

Dit zijn cookies die jouw surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier kunnen er aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat gemaakte content worden getoond. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

 

Je kunt via de website Your Online Choices de instellingen voor interest based advertising aanpassen.

 

Delen met derden

Beauty International deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden zijn in ieder geval:

 

 • De hostingproviders, die de website en onze app op hun servers hebben staan;
 • De partij die de website van Beauty International maakt en onderhoudt;
 • De partij die ons in staat stelt inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van onze website;
 • De partij wiens dienstverlening we gebruiken om de nieuwsbrief te verzenden;
 • De payment service provider en de bank die de betalingen via de website verzorgt;
 • De partij die de bestellingen inpakt voor verzending;
 • De partij die bezorging van bestellingen verzorgt;
 • De partij die de boekhouding van BUBBLS verzorgt;
 • De partij die wij mogelijk inzetten voor het incasseren van een vordering.

 

Gerechtvaardigd belang

Soms hebben wij een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken.

 

Marketing

Als jij een product van ons afneemt, dan kunnen we jou na het leveren van het product benaderen met een aanbod van soortgelijke producten. Op deze manier kan Beauty International groeien en haar naamsbekendheid vergroten. Het gebruik van jouw gegevens is in dit geval beperkt. Je hebt bovendien altijd het recht om je af te melden voor dergelijke marketing.

 

Vorderingen

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om fraude of oplichting op te sporen, hier aangifte van te doen, een vordering uit handen te geven of het voeren van een rechtszaak. Wij hebben in dat geval mogelijk bepaalde gegevens, zoals NAW-gegevens, nodig om deze processen in werking te zetten. Wanneer wij niet het recht zouden hebben jouw persoonsgegevens te gebruiken voor dergelijke doeleinden zou dat betekenen dat wij ons recht niet kunnen halen wanneer jij niet voldoet aan jouw verplichtingen, waardoor onze bedrijfsvoering mogelijk risico loopt.

 

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigd belang heb jij het recht hier bezwaar tegen te maken. Dit kun je doen door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens. Er wordt dan nogmaals gekeken naar jouw belang in relatie tot de onze. Wanneer je gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden, zal er na jouw bezwaar worden gestopt hiermee.

 

Bewaartermijnen

Gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening van Beauty International te leveren. Na afloop van de dienstverlening worden je persoonsgegeven nog 36 maanden bewaard. Dit vanwege de aard van de dienstverlening. Het kan namelijk zo zijn dat je informatie bij ons opvraagt over de geleverde dienstverlening. Gegevens worden daarnaast bewaard voor het geval er een klacht of geschil ontstaat over de geleverde producten.

 

Een uitzondering op bovengenoemde bewaartermijn zijn factuurgegevens, er is immers een wettelijke plicht deze zeven jaar te bewaren.

 

Wanneer persoonsgegevens worden verzameld op basis van jouw toestemming, dan worden de persoonsgegevens maximaal drie maanden nadat je jouw toestemming hebt ingetrokken bewaard.

 

Veiligheid website

Beauty International houdt de website zo veilig mogelijk. Jouw verbinding met de website is versleuteld middels SSL (secure sockets layer). Daarnaast wordt de website goed onderhouden en regelmatig gescand op kwetsbaarheden om een goede beveiliging te verzekeren.

 

Jouw rechten

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan jou of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Beauty International.

 

Je kunt jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen per telefoon, e-mail of post. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. We verzoeken je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we kunnen vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van je identiteitsbewijs vragen we je jouw pasfoto, machine readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken.

 

Meer informatie over je rechten

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

 

Intrekken toestemming

Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van jouw toestemming heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met Beauty International op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

 

 

Klachten

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je lezen hoe je dit moet doen.